SAHALLE

Pyrkimyksenäni on ollut että teos liittyisi visuaalisesti Joensuun Reimarin ja Poijun kokonaisuuteen ja että siinä myös kuvastuisi Penttilän saha-alueen historia.

Teoksen nimi on Sahalle (2015). Se on toteutettu graafisella betonilla- tausta on tummaa kiviainesta ja pinta valkobetonia.

Kuva-aiheissa ovat mukana raaka-aine - pöllin pää, leimaus - leimauskirveen merkkejä sekä kuljetus ja sahaus - sirkkeli, saha. Lisäksi teoksessa on tekstidetaljeja : kauppakirjaa vuodelta 1874, palkkalaskelmaa vuodelta 1926, sahatavaroita koskevaa laskelmaa ja erittelyä vuodelta 1875 ja 1927 sekä ruokakuluja lautalta vuodelta 1874. lähteinä ovat olleet Terho Könösen kirja Penttilän saha 100 vuotta ja Pohjois-Karjalan maakunta-arkiston asiakirjat.

Teokseen liittyvät myös valokuvatapettiseinät Joensuun Reimarin ja Joensuun Poijun ala-auloissa. Alkuperäiset kuvat ovat Pohjois-Karjalan museossa.